امکان طراحی تبلیغات تمام‌صفحه برای تبلیغ‌دهندگان از امروز در عدد فراهم شده است. با استفاده از این امکان، تبلیغ‌دهندگان می‌توانند در پنل کاربری خود، مراحل طراحی تبلیغات تمام صفحه را مشابه با تبلیغات بنری انجام دهند. تبلیغات تمام‌صفحه نیز مانند تبلیغات بنری شامل تنظیمات هدفمندی متنوع عدد بوده و قیمت کلیک‌های این تبلیغات با استفاده از شیوه‌ی قیمت‌گذاری مزایده‌ای، توسط تبلیغ‌دهندگان تعیین می‌شود.


برای آشنایی بیشتر با تبلیغات تمام‌صفحه، می‌توانید این مطلب از وبلاگ عدد را مطالعه نمایید.


همچنین امکان هدفمندی مراکز استان‌ها نیز به بخش هدفمندی جغرافیایی اضافه شده است. با استفاده از این تنظیم هدفمندی، تبلیغ‌دهندگان می‌توانند علاوه بر انتخاب استان‌های هدف، مراکز استان‌های مشخص را نیز برای نمایش تبلیغ خود انتخاب کنند.