کاهش حداقل میزان اعتبار برای تصفیه‌حساب ماهیانه

دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۹۴، مهدی قریشی

تا کنون به دلیل محدودیت‌های عملیاتی، هر ماه، تنها حساب کاربرانی تصفیه می‌شد که اعتبار حساب آن‌ها ۲۰۰ هزار تومان یا بیشتر بود. از اردیبهشت ماه ۹۴، حداقل مقدار اعتبار برای تصفیه‌حساب به ۵۰ هزارتومان کاهش پیدا کرده است. بنابراین از این ماه به بعد، حساب نمایش‌دهندگانی که اعتبار آن‌ها ۵۰ هزارتومان یا بیشتر باشد، تصفیه خواهد شد.


شایان ذکر است که تصفیه‌حساب‌های عدد مانند گذشته در پایان روز بیستم هر ماه انجام شده و درآمدها حداکثر تا سه روز کاری پس از آن به حساب نمایش‌دهندگان واریز خواهد شد. همچنین اعتبارهای کمتر از ۵۰ هزارتومان نیز در پایان هر سال تصفیه خواهد شد.